Home » Mag je werkgever je bellen als je ziek bent?

Mag je werkgever je bellen als je ziek bent?

by admin
Mag je werkgever je bellen als je ziek bent?

Is een veelgestelde vraag onder werknemers. Omdat het antwoord op deze vraag voor veel mensen niet eenvoudig te beantwoorden is, hebben we deze vraag neergelegd bij een expert van Preventix. Met een arbodienst in Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Alkmaar, Zwolle en andere plaatsen in Nederland biedt deze gerenommeerde organisatie landelijke dekking op het gebied van onder andere verzuimbegeleiding, verzuimpreventie en arbeidsdeskundig advies.

Welke zaken hoor je aan je werkgever toe te lichten?

Vraag jij je ook af of je werkgever je mag bellen als je ziek bent? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het belangrijk om te weten dat werkgevers en werknemers afspraken maken in het arbeidscontract, een bedrijfsreglement en/of CAO, over wat er over en weer van elkaar mag worden verwacht. Als in een van deze vormen van afspraak een regeling staat, dan horen zowel jouw werkgever als jij als werknemer zich aan die regeling te houden. De algemene wet- en regelgeving geldt als er niet iets specifieks is geregeld. De kern zal altijd zijn dat je als werknemer met de werkgever in gesprek moet gaan, want als werknemer kom je een verplichting niet na. Jij hebt jouw diensten en vaardigheden immers op vooraf afgesproken tijdstippen aangeboden in ruil voor geld en eventueel goederen, zoals een auto, een mobiele telefoon of een laptop. Die verplichting kun je door ziekte niet nakomen. Je bent daarom verplicht om met je werkgever in gesprek te blijven om toe te lichten waarom je meent niet te kunnen werken. Ook dien je afspraken te maken over het vervolg.

Is het je werkgever toegestaan medische informatie op te vragen?

Als je werkgever belt tijdens ziekte hoef je in het gesprek niet te vertellen wat je klachten zijn. Het is voldoende om aan te geven welke taken van je werk je niet kunt uitvoeren omdat je daartoe niet in staat bent. Je kunt bijvoorbeeld melden dat je geen hele dagen kunt werken (als je nachten gebroken zijn door herhaald slecht slapen) of dat je de linkerhand niet kunt gebruiken (als je daarvan de ringvinger hebt gebroken en in het gips zit). Het is je werkgever niet toegestaan om medische informatie van je te vragen. Ook mag die niet vragen of je de huisarts hebt bezocht. Wel mag je werkgever vragen of je een adequate behandeling hebt gezocht en of de ziekte het gevolg is van een arbeidsongeval. Je werkgever heeft recht op die informatie omdat hij die nodig heeft om het recht op loondoorbetaling vast te stellen. Aan je werkgever zul je dan ook duidelijk moeten maken welke beperkingen er zijn, die maken dat je het werk dat je het laatst hebt verricht niet langer kunt uitvoeren. Mits dat bekend is, heeft je werkgever ook recht om te weten wanneer jij herstel van functioneren verwacht.

Mag je werkgever de controletaak van de arbodienst of bedrijfsarts overnemen?

Als werknemer ben je verplicht om alle controlevoorschriften die door je werkgever zijn opgesteld tijdens het verzuim na te komen, voor zover die redelijk zijn in relatie tot de wetgeving. Dit houdt niet in dat een werkgever zelf de controletaak van de bedrijfsarts of arbodienst mag overnemen. Daar is de wet duidelijk over: beoordeling van ziekte en daaruit voortvloeiende arbeidsongeschiktheid is aan de verzekeringsarts of de bedrijfsarts. Voordat hij kan worden gedwongen om een deskundige zoals de bedrijfsarts in te schakelen, mag je werkgever zichzelf wel een oordeel vormen over een ziekmelding. Al het bovenstaande betekent niet dat je werkgever je bij ziekte te pas en te onpas mag bellen. En ook niet dat je 24 uur per dag voor je werkgever beschikbaar moet zijn. Gebruikelijk dien je op de normale werktijden voor overleg beschikbaar te zijn. Om misstanden te voorkomen, kun je na het eerste overleg afspraken maken over wat jouw verwachtingen zijn en wat die van je werkgever zijn.

Related Posts

Laad een reactie achter